Політика конфіденційності

1. Загальні умови

1.1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту фізичною особою-підприємцем Мовчаном Олександром Олександровичем (далі — ФОП Мовчан Олександр Олександрович) інформації про фізичних осіб (далі — Користувач), яка може бути отримана ФОП Мовчаном Олександром Олександровичем при використанні Користувачем послуг/товарів, що використовуються ФОП Мовчан Олександр Олександрович.
1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно при використанні Сайту або в процесі реєстрації (створенні облікового запису) для придбання товарів/послуг від несанкціонованого доступу та розголошення.
1.3. Відносини, пов’язані із збором, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, що надається Користувачем, регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.
1.4. Реєструючись на Сайті та використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту та/або будь-яких Сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.
1.6. Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297−17.

2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається користувачами Сайту

2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. ФОП Мовчан Олександр Олександрович обробляє персональні дані Користувача з метою:
– ідентифікації сторони у рамках угод та договорів, що укладаються з ФОП Мовчан Олександр Олександрович;
– надання Користувачеві товарів/послуг, доступу до Сайту;
– зв’язки з Користувачем, направленні Користувачеві транзакційних листів у момент отримання заявки реєстрації на Сайте або отриманні оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, направленні Користувачеві повідомлень, запитів;
– направленні Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру – не більше 1 повідомлення в день;
– перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;
– проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем та її передачі третім особам

3.1. ФОП Мовчан Олександр Олександрович вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення.
3.2. ФОП Мовчан Олександр Олександрович надає доступ до персональних даних Користувача лише тим працівникам та підрядникам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту та надання Послуг.
3.3. ФОП Мовчан Олександр Олександрович має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.
3.4. ФОП Мовчан Олександр Олександрович не перевіряє достовірність інформації, що надається Користувачем, та виходить з того, що Користувач у рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації у разі такої необхідності.

4. Умови користування Сайтом

4.1. Користувач при користуванні Сайтом підтверджує, що:
– має всі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) і використовувати Послуги сайту;
– вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов’язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на його власний розсуд.
– усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не обумовлених у цій Політиці і може бути скопійована та поширена ними;
– ознайомлений зі цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і приймає на себе зазначені в ній права та обов’язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.
4.2. ФОП Мовчан Олександр Олександрович не перевіряє достовірність інформації, що одержується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов’язань перед Користувачем.

5. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

5.1. Дані, надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, Сервісами включаючи але, не обмежуючись: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, електронну адресу профілю в соціальних мережах.
5.2. Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу адресу запитуваної сторінки.

6. Зміна та видалення персональних даних

6.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних. Користувач зобов’язаний піклуватися про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації, її актуалізації, інакше ФОП Мовчан Олександр Олександрович не несе відповідальності за неотримання повідомлень, товарів/послуг тощо.
6.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких функцій Сайту.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1. ФОП Мовчан Олександр Олександрович має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://links-stream.ru /konfidencialnost/.
7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та ФОП Мовчан Олександр Олександрович, що виникає у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.